آدرس : بلوار دانشگاه آزاد | خیابان نوروز | جنب معاونت غذا و دارو | مجتمع نور                                                                                                                             تلفن تماس : ۳۳۳۸۶۸۳۰-۰۷۶ – ۳۳۳۸۶۸۳۱-۰۷۶

کد پستی : ۷۹۱۵۷۸۳۱۴۷