آدرس : بلوار دانشگاه آزاد | خیابان نوروز | جنب معاونت غذا و دارو | مجتمع نور                                                                                                                              تلفن تماس : ۳۳۷۵۶۵۱۰-۰۷۶