جهت نام نویسی از فهرست (منو MENU) گزینه ثبت نام را انتخاب کنید

آوریل 26, 2018

سخنرانی با حضور استاد

آوریل 26, 2018

زمان و مکان احیاء شب نیمهء شعبان

زمان:سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ازساعت ۲۳:۰۰ تا سحر مکان:رسالت شمالی | جنب خانه ژیمناستیک | خیابان نوروز | دبیرستان نور
آوریل 26, 2018

ثبت نام ویژه برنامه احیاء شب نیمهء شعبان